Category

Nieuws

Idea en Kunsten kiezen voor Fusie

By | Nieuws

28 juni 2021

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist willen per 1 januari 2022 gaan fuseren. Hierdoor ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

De organisaties voerden de afgelopen maanden verkennende gesprekken uit over hoe zij kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Dit gebeurde onder leiding van een extern adviseur.

Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze.

Begin 2022 wordt gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

Foto: Mel Boas

Koningin Máxima ontvangt wens voor meer muziek in de klas

By | Nieuws

17 mei 2021

Koningin Máxima, erevoorzitter van Stichting Meer muziek in de Klas, ontving afgelopen week de wens van de kinderburgemeesters van Zeist en De Bilt voor meer muziekonderwijs op de basisschool. Koningin Máxima maakte een tour door Nederland voor de campagne 50dagenmuziek.

Hartelijke ontvangst

De Koningin werd hartelijk ontvangen in het openluchttheater Cabrio in Soest. Een van de sprekers was directeur Ella Prins van de Julianaschool in Bilthoven. Zij sprak daar namens alle leerlingen van basisscholen in De Bilt en Zeist.

Ella is al jarenlang een warm pleitbezorgster van muziek op haar school: muziek hoort erbij. Alle 500 kinderen op haar school krijgen gedurende hun hele schooltijd meerdere instrumentale lessen aangeboden en daarmee is de school een voorbeeld voor heel veel andere scholen. 

Hartenwens 

Zo ontstond samen met KunstenHuis De Bilt-Zeist het plan om tot een cultuurakkoord te komen met alle basisscholen in gemeenten De Bilt en Zeist.

In dit akkoord worden afspraken gemaakt over muzieklessen op de scholen. Zodat kunst- en cultuuronderwijs een vanzelfsprekendheid wordt op de scholen.

Deze hartenwens mocht Ella delen met Koningin Máxima. ‘Samen een liedje zingen en spelen geeft verbinding,’ sprak Ella Koningin Máxima toe. ‘Mede dankzij u gaan Zeist en de Bilt zeker op 1 juli het muziekakkoord ondertekenen.’ sprak ze verder. De beide kinderburgemeesters Sebastian van Dijk (Zeist) en Carmen Braak (De Bilt) zetten vervolgens namens alle kinderen uit Zeist en de Bilt hun handtekening oor Méér Muziek in Zeist en De Bilt. 

Op maandag 17 mei wordt onze Koningin 50 jaar, aanleiding voor de ‘50dagenmuziek’ tour van Stichting Meer muziek in de Klas’.

Foto: Set Vexy / Méér Muziek in de Klas.

KunstenHuis zet 5000e cursist in het zonnetje

By | Nieuws

10 mei 2021

Voor het tweede jaar op rij is het het KunstenHuis gelukt om in één cursusseizoen meer dan 5000 inschrijvingen te ontvangen. Daarmee is het KunstenHuis wat betreft cursistenaantallen de grootste aanbieder van kunsteducatie in de provincie Utrecht. 

Afgelopen vrijdag werd de 6-jarige Valerie als 5000ste ingeschreven bij het KunstenHuis voor het Popkoor Poolster. Net voordat haar buitenles in Het Lichtruim in De Bilt begon, verraste Ruut te Velthuis, hoofd van KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist, haar met het bijzondere nieuws. De verrassing voor Valerie en haar moeder was compleet toen Ruut namens het KunstenHuis haar aanbood om, vanwege deze unieke gebeurtenis, volgend seizoen een heel jaar gratis te mogen zingen bij het nieuwe popkoor.

Valerie zingt met veel plezier mee in het popkoor o.l.v. Rosanne Sanders. Ze was overweldigd door de aandacht en cadeautjes die ze kreeg, maar was er erg blij mee.

Wie van zingen houdt en het leuk lijkt om moderne liedjes te zingen in een popkoor is van harte welkom om mee te doen in een van de popkoren van het KunstenHuis in Het Lichtruim in De Bilt. Het koor Poolster is er voor 6 t/m 8-jarigen en het koor Super Nova voor de leeftijden 9 t/m 12 jaar. Vanaf volgend seizoen start ook het koor Galaxy voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Meer info en aanmelden kan via kunstenhuis.nl/muziek.

Het KunstenHuis is een dynamisch cultuurcentrum in regio De Bilt, Zeist en Driebergen en biedt cursussen en lessen op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst voor iedereen, voor alle leeftijden en op alle niveaus. Plezier, persoonlijke ontwikkeling en artistieke kwaliteit staan daarbij voorop.

Kickstart Cultuurfonds opent op 1 februari 2021 haar aanvraagloket

By | Nieuws

18 januari 2021

Vanaf 1 februari kunnen theaters, musea, muziekpodia en producenten van professionele podiumkunsten weer aanvragen indienen bij Kickstart Cultuurfonds! En deze keer ook voor livestreams van voorstellingen en tentoonstellingen. Kijk nu op www.kickstartcultuurfonds.nl voor de criteria en indiendata van 2021.

https://youtu.be/oPKziA8_tus

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Indiendata

Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters.

  • Producent podiumkunsten, op vanaf 1 februari 2021
  • Muziekpodium, open vanaf 8 februari 2021
  • Museum, open vanaf 15 februari 2021
  • Theater, open vanaf 22 februari 2021

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over indiendata en criteria op https://kickstartcultuurfonds.nl

Innovatief idee? Dien het in bij het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht.

By | Nieuws

30 november 2020

Culturele en creatieve organisaties uit de provincie Utrecht kunnen een innovatief idee indienen bij het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. Tot 1 februari 2021 kun je je idee pitchen in een video.

Je kunt aanvragen van 15 duizend tot maximaal 50 duizend euro voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van je idee, waarbij je samenwerkt met andere organisaties binnen en/of buiten de cultuursector.

Bij innovatie gaat het om grote dromen en kleine eerste stappen. Vaak begint het met een onderzoeksvraag, een pilot of een prototype, waarmee je wilt onderzoeken of testen of jouw innovatieve idee werkt.

Innovatie is ‘iets nieuws doen dat nog nooit gedaan is’, of ‘iets nieuws doen met wat al bestaat’. Het kan gaan om een innovatie op technisch, digitaal vlak, waarmee je gelijk zicht hebt op een nieuw of ander verdienmodel. Het kan ook gaan om het wijzigen van een blik op de maatschappij, perspectief geven op een taboe of het brengen van een nieuwe gedachte bij mensen.

Geïnteresseerd?

Kijk dan op de website van Innovatiefonds Provincie Utrecht voor meer informatie.

Webinar – ondernemen in turbulente tijden voor culturele organisaties

By | Nieuws

12 november 2020

We leven in turbulente tijden met weinig zicht op hoe de nabije toekomst eruitziet. Voor culturele en creatieve ondernemers en instellingen kan het een moment zijn om juist nu plannen uit te werken, te starten, deze uit te stellen, of misschien wel (tijdelijk) te stoppen. Een juiste beslissing hangt af van jouw mindset en strategieën, financieel inzicht en focus op de toekomst.

Het webinar van Cultuur+Ondernemen is bedoeld voor alle ondernemers en instellingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Wanneer?

Vrijdag 13 november, 14.00 uur.

Meld je hier aan voor het webinar 

Theaters, bioscopen en bibliotheken moeten twee weken dicht

By | Nieuws

4 november 2020

Theaters, bioscopen, bibliotheken en musea zijn vanaf 4 november 22.00 uur t/m 18 november dicht. Dit om het coronavirus eronder te krijgen en mensen in de zorg te ontlasten.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dit gisteren tijdens te persconferentie bekend.

Ook de culturele sector in de gemeente De Bilt wordt hierdoor getroffen.

Bekijk alle maatregelen:

Provincie Utrecht steunt cultuur- en erfgoedsector met overbruggingsregeling

By | Nieuws

7 oktober 2020

Cultuur- en erfgoedinstellingen die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen steun krijgen van de provincie. De provincie ontwikkelde in overleg met gemeenten en instellingen enkele regelingen.

Het steunpakket van 6 miljoen euro bestaat uit een innovatieregeling, een opstartregeling, een overbruggingsregeling en een rijksregeling met cofinanciering provincie en gemeenten.

Overbruggingsregeling

Heeft jouw culturele instelling in de periode van 15 maart 2020 tot 15 september 2020 financiële schade geleden door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het sluiten van de deuren of doordat je instelling minder bezoekers kon ontvangen? Dan kun je in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling.  Een aanvraag indienen kan van 7 tot 22 oktober 2020.

Er kan een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 200.000 per instelling. De provincie compenseert maximaal 75% van het schadebedrag.

De hoogte en verstrekking van de subsidie wordt door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld.

Meer informatie

Launch Your Future: voor jongeren van 16 tot 30 jaar

By | Nieuws

23 september 2020

Begin oktober start in De Bilt het project Launch Your Future, bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar, die geen opleiding volgen en die het lastig vinden om leuk passend werk te vinden. Kortom, die een extra zetje kunnen gebruiken. Het project is een initiatief van het KunstenHuis i.s.m. Vrijwilligerscentrale Zeist en culturele instellingen in de regio.

In het groepstraject oriënteren jongeren zich vijf maanden lang in verschillende takken van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld decorbouw, film, PR & Social media, radio & TV, kunst, muziek, zang, dans of geluid en licht. De jongeren bedenken zelf wat ze willen leren en doen en worden daarbij begeleid door professionals. Ze werken toe naar een culturele eindprestatie. Ook doen de jongeren vrijwilligerswerk naar keuze bij de deelnemende organisaties.

‘Zet mij maar aan’

‘Ik was zo iemand voor wie dit project erg goed gewerkt heeft,’  zegt Pieter Paul Kamp. ‘Helaas hebben wij door corona wat minder tijd gehad, maar toch heb ik kunnen uitvinden dat ik liedjes kan schrijven. Ik maakte wel gedichten en koos tijdens het project voor gitaarspelen, maar dat lukte echt niet. De muzikant die mij begeleidde vroeg of ik al eens een nummer had geschreven. Nee dus, maar ik probeerde het. Ik schreef het lied ‘Zet mij maar aan’. Een soort liefdeslied waarbij ik tango-achtige muziek in mijn hoofd had. Muziek om iemand te versieren. De tekst gaat over twee mensen waarvan eentje een versierpoging doet. Ik wil er wel graag mee verder gaan, maar ik weet niet waar te beginnen. Daar ik ga gewoon aan werken.’

Launch Your Future betekende voor Pieter Paul vooral dat hij leerde te kijken naar wat hij kan in plaats van wat hij niet kan. “Ik heb mensen leren kennen die creatief zijn en mij met kunst een niveau hoger konden tillen. Bij theater was het je zelfbeeld vergroten en uit je comfortzone komen. En bij muziek kijken wat je kan. Je wordt er heel creatief van.”

Stage

Als individuele stage werkte Pieter Paul in Vredenoord, een verzorgingshuis voor ouderen. ‘Ik ben al activiteitenbegeleider van beroep, ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Launch Your Future heeft me een aanknoping gegeven om daar in bezig te zijn. Voor jongeren die iets willen doen op het vlak van creativiteit is dit project een goed initiatief om te beginnen en daarbij vrijwilligerswerk te doen. Wellicht opbouwend naar werk.’

Meedoen?

In Zeist en De Bilt starten eind september en begin oktober weer twee nieuwe groepen voor Launch Your Future. Voor beide groepen kunnen jongeren zich nog inschrijven. De projecten starten als de groepen vol zijn. Na afloop krijgen de jongeren een certificaat van deelname met een omschrijving van hun bijdrage. 

Wil jij ook meedoen? Aanmelden kan via Launch Your Future of per mail via j.willems@vrijwilligerscentralezeist.nl (De Bilt).

KunstenHuis: deuren gaan weer open!

By | Nieuws

2 juni 2020

Vanaf 2 juni gaan de deuren van de locaties van het KunstenHuis weer open voor lessen. Vanaf 18 mei werden de danslessen reeds buiten hervat, vanaf deze week kan weer een groot gedeelte van de muziek-, theater- en beeldende lessen in de eigen gebouwen beginnen.

“De veiligheid en gezondheid van onze cursisten, docenten en medewerkers staan bij ons voorop”, zegt directeur Rob Schouw. “De gebouwen en lokalen zijn aangepast en voorzien van looproutes zodat zowel tijdens de lessen als bij het in- en uitgaan 1,5 m afstand kan worden aangehouden. Overal in de gebouwen zijn hand-gel, desinfecterende sprays en doekjes beschikbaar, we hebben plastic schermen geplaatst waar nodig, de ventilatie is op orde en iedereen weet aan welke gedragsregels men zich moet houden.” 

Grotendeels van start

Nog niet alle activiteiten van het KunstenHuis kunnen vanaf 2 juni worden hervat. Zo zijn er nog restricties ten aanzien van samenzang en blaasinstrumenten. De 1-op-1 muzieklessen kunnen doorgaan, de groepslessen alleen als er geen zangers of blazer bij zijn. Ook voor danslessen gelden andere regels en blijven voornamelijk buiten. “Onze cursisten worden hierover per afdeling geïnformeerd.”   

De concerten en voorstellingen in de podia zoals Poppodium De Peppel en Theater Het Lichtruim worden pas hervat in het najaar, als de mogelijkheden voor publieksaantallen nog meer verruimd worden.

Positief over volgend seizoen

Nu de cursussen en lessen weer mogen beginnen, kan het kunstencentrum ook weer met enig vertrouwen naar de toekomst kijken. Vanaf half juni kan men zich inschrijven voor de lessen vanaf september. Het nieuwe cursusseizoen 2020-2021 gaat dan online op de website van het KunstenHuis: www.kunstenhuis.nl. “Voor de afdeling Beeldende Kunst is de voorinschrijving voor onze huidige cursisten reeds gestart. We geven onze trouwe cursisten als dank voor hun loyaliteit voorrang bij het inschrijven. Half juni zullen ook onze andere cursisten zich met voorrang kunnen inschrijven voor het nieuwe seizoen,” aldus Rob Schouw. Het KunstenHuis ontving de afgelopen weken veel positieve reacties van cursisten over hoe zij in coronatijd hun lessen digitaal hebben kunnen volgen.

Zomercursussen

Deze zomer zal het KunstenHuis met een divers en interessant cursusaanbod de inwoners van De Bilt, Zeist en Driebergen de mogelijkheid geven om ook in juli en augustus door te gaan met kunstbeoefening. De inschrijvingen voor de cursussen beeldende kunst in de unieke buitenlocatie Fort Ruigenhoek in Groenekan, inmiddels een jaarlijkse traditie, zijn reeds gestart. Eind juni komt ook het overige zomeraanbod online.

Meer informatie is te vinden op www.kunstenhuis.nl.