Innoveren doe je door samen te experimenteren, geleerde lessen te delen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarom trekt de innovatiekaravaan van het Cultuur Innovatiefonds in september door de provincie Utrecht. Op woensdag 28 september vindt het Innovatiecafé plaats in Zeist.

Start met drie Innovatiecafés met verschillende thema’s
De Innovatiecafés staan in het teken van kennisdeling, netwerkvorming en verdieping. Ieder Innovatiecafé heeft een centraal thema. Aan de hand van korte inhoudelijke presentaties van gastsprekers gaan we met elkaar in gesprek. Doel hierbij is om ontwikkelvraagstukken te verkennen en uitdagingen en kansen te benoemen. De opbrengsten van deze gesprekken zullen we vervolgens weer terugkoppelen aan de sector. Tijdens het Innovatiecafé kunnen wij jullie informeren over onze vernieuwde regeling, ontwikkel-programma’s en workshops. En natuurlijk, hoe je hier aan deel kunt nemen!

Hoe het werkt
De Innovatiecafés starten in september en vinden plaats op woensdagavond in Woerden, Houten en Zeist.

Innovatiecafé in Zeist
Een gedeelde maaltijd is de basis voor een goed gesprek. Daarom ben je vanaf 18.15 uur welkom om aan te schuiven. Het inhoudelijke programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis, maar het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus meld je op tijd aan via het formulier. Voor vragen kun je terecht bij Casper Broekaart via innovatiemakelaar@cultuurinnovatiefonds.nl.

Het thema voor het Innovatiecafé in Zeist is ‘Vernieuwen en digitaliseren’. Welke kansen bieden digitale innovaties voor bestaande en toekomstige uitdagingen van de culturele sector? De corona pandemie heeft de sector gedwongen om stappen te zetten en te experimenteren. Maar nu de restricties voor fysieke evenementen weer terug gedraaid zijn, worden deze experimenten vrijwel geheel gestaakt en lijkt de sector weer terug bij af. Hoe kunnen we duurzame innovatie aanjagen en ervoor zorgen dat ook kleinere en regionale culturele organisaties hiervan kunnen profiteren? Digitale toepassingen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om nieuwe doelgroepen te bereiken of voor het ontwikkelen van nieuwe presentatievormen. Maar wat vraagt dit van je organisatie? De praktijk leert dat hier vaak nog net iets te makkelijk over gedacht wordt. Hoe combineer je fysieke en digitale activiteiten binnen een organisatie? Hoe bekostig je investeringen in technologie en zorg je dat deze digitale activiteiten het bestaande business model versterkt?

Datum: Woensdag 28 september 2022
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (eten vanaf 18.15 uur)
Locatie: 
Zeist
Thema: Vernieuwen en digitaliseren

Kijk op https://cultuurinnovatiefonds.nl/innovatiecafes voor informatie over de Innovatiecafés in Woerden en Houten.