Voor veel culturele organisaties is het tijdens de coronapandemie een uitdaging om door te gaan. Als onderdeel van het Crisis- en herstelplan corona kunnen organisaties die een financiële impuls kunnen gebruiken een subsidieaanvraag indienen.

Een belangrijk onderdeel van dit plan zijn een drietal subsidieregelingen voor  coronaondersteuning van het maatschappelijk veld, het werven van nieuwe leden en cursisten en ondersteuning van culturele ondernemers.

Coronaondersteuning maatschappelijk veld
Deze regeling is speciaal voor non-profit organisaties zoals verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn.

Subsidie voor werving nieuwe leden en cursisten
Er is ook een subsidiemogelijkheid voor werving van nieuwe leden en cursisten. Deze regeling maakt het sportverenigingen, amateurkunstverenigingen, culturele instellingen en overige aanbieders van sport- en cultuurlessen mogelijk om na een periode van ledenverlies, nieuwe leden en cursisten te werven.

Coronaondersteuning culturele ondernemers
Culturele ondernemers (zzp’ers en mkb’ers) zoals beeldende kunstenaars, docenten, dirigenten, muzikanten, podiumkunstenaars, coaches etc. kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende en extra activiteiten die bijdragen aan de programmering van cultuuraanbod en/of gericht zijn op kwetsbare groepen.

De sluitingstermijn voor aanvragen is 1 februari 2022.

Kijk op de website van Gemeente De Bilt voor meer informatie over de subsidieregelingen en hoe deze aangevraagd kunnen worden.