Dementie – het begin van veranderend contact

Dementie hoeft niet het einde te betekenen van waardevol contact. Het kan juist het begin zijn om op een andere manier met elkaar te leren omgaan: voelend, contact makend, in het nu, vanuit het hart. Door anders om te gaan met deze ziekte en het mensbeeld dat erbij hoort, kunnen we anders leren kijken. Zowel als het onszelf overkomt als familieleden en betrokkenen.

Hoe gaan we met elkaar om? Wat kunnen we leren? Wat is er wél mogelijk? Wat is hoopgevend? Leontine Trijber neemt je deze ochtend vanuit haar positieve insteek mee op een verhalen- en ervaringsreis.

Meer informatie en/of reserveren