Provinciale Staten hebben besloten om de steun aan de cultuur- en erfgoedsector als gevolg van de coronacrisis te verlengen. Er wordt 2 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de jaren 2022 en 2023. Hiermee wil de provincie ruimte bieden voor duurzaam herstel en innovatie stimuleren. Het Herstelpakket bestaat uit meerdere regelingen en projecten. De regelingen worden in mei 2022 opengesteld.

Het provinciale Herstelpakket biedt ruimte aan (jonge) talentvolle makers om weer werk te maken en te presenteren door samenwerkingen aan te gaan met gangbare en niet gangbare podia. Verder biedt het pakket ruimte voor innovatieve projecten, voor programmering in zalen en op festivals en wordt een onderzoek uitgevoerd naar publieksbehoeften om te kijken op welke manier het publiek weer kan terugkeren in de musea en theaters.

Kijk hier meer informatie.