De Matthäus-Passion van Bach staat bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te denken! De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte. Aan de hand van verschillende fragmenten willen wij de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben.

Dr. Ad de Keyzer is theoloog en – inmiddels gepensioneerd – wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. De Keyzer promoveerde eind jaren ‘90 op het onderwerp liturgische spiritualiteit. De Keyzer is ook musicus en componist. In deze hoedanigheid werkt hij samen met Kees Waaijman aan het langlopende project om de psalmen opnieuw te vertalen en op muziek te zetten met het oog op de liturgische praktijk. Daarnaast is de Keyzer een gepassioneerd Bach liefhebber en kan hij gezien worden als een expert op het gebied van de Matthäus-Passion.

Meer informatie en/of reserveren