28 juni 2021

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist willen per 1 januari 2022 gaan fuseren. Hierdoor ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

De organisaties voerden de afgelopen maanden verkennende gesprekken uit over hoe zij kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Dit gebeurde onder leiding van een extern adviseur.

Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze.

Begin 2022 wordt gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

Foto: Mel Boas