Benefiet korenfestival voor Oekraïne
Op zaterdag 28 mei is er in de Dorpskerk in De Bilt een benefietkorenfestival voor Oekraïne. Mannenkoor Noot aan de Man heeft daartoe het initiatief genomen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald komt rechtstreeks ten goede aan Oekraïense vluchtelingen in onze Poolse partnergemeente Mieścisko. Dit past in de traditie van korenfestivals die de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 2-jaarlijks organiseert. Wat is er mooier dan om als koren elkaar te ontmoeten, te zingen en daarmee geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen? Noot aan de Man werkt voor de organisatie van dit festival samen met de Stichting Razem en Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Dit korenfestival wil met muziek de verbondenheid uiten tussen bewoners van De Bilt, bewoners van Mieścisko en Oekraïense vluchtelingen. Het middagprogramma van 14:00-17:00 uur zal de wethouder Smolenaers openen. Behalve het projectkoor treden drie Biltse koren op: het vierstemmige a-capella mannenkoor Noot aan de Man, het Algemeen Zangkoor Maartensdijk en K’zzVoice. Ieder koor heeft een eigen repertoire waaruit ze voor deze middag een keuze hebben gemaakt. De middag wordt afgesloten met een drankje.

Meer informatie en/of reserveren